Còn nhớ trong “36 phố phường Hà Nội”, Thạch Lam đã kín đáo viết về sự hấp dẫn của Bún Chả Sinh Từ: “Có một ông đồ cuồng chữ ở nhà quê, một hôm khăn gói lên Hà Nội khi ngửi thấy mùi khói chả đã ứng khẩu đọc hai câu thơ:
“Ngàn năm bửu vật đất Thăng Long
Bún chả là đây có phải không?”.

Bún chả là thứ quà có sức sống lâu bền nhất của Hà Nội. Bằng chứng là dù bao vật đổi sao dời, dù cuộc sống ngày nay có nhiều thứ cao lương mỹ vị nó vẫn là thứ quá hấp dẫn, có mặt ở khắp các nẻo phố, thậm chí cả trong các ngõ sâu, đầu góc chợ. Nó tồn tại như một phần của Hà Nội xưa cũ. Bún Chả Sinh Từ được khai sinh vào những năm 1900. Nó được đặt tên từ chính con phố mà nó đã ra đời. Văn hóa ăn bún chả sinh từ năm xưa của người dân Hà Nội