Khai Trương Cơ Sở 6 – số 44 Đào Tấn , Ba Đình, Hà Nội – 28/03/2019

Khai Trương Cơ Sở 6 – số 44 Đào Tấn , Ba Đình, Hà Nội ngày 28 tháng 03 năm 2019